OUR AUTHORS:

Miłosz Huber

NEW

dr-m_huber

Dr eng. pracownik Zakładu Geologii i Ochrony Litosfery, Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, opiekuje się skaningowym mikroskopem elektronowym Hitachi SU6600 z przystawkami EDS, EBSD, CL. Autor wielu opracowań z zakresu badań geologicznych, środowiskowych, petroarchitektonicznych oraz zgłoszeń do Urzędu Patentowego RP.

Maria Curie –Skłodowska University,  Earth Science and Spatial Management Faculty, Geology and Lithosphere Protection Department.

2d/107 Krasnicka rd., 20-718 Lublin

miloh inteira.pl

WPŁYW PODŁOŻA NA ZAWARTOŚĆ METALI W WYBRANYCH ROŚLINACH  w aspekcie ochrony środowiska

BADANIA TYNKÓW wybranych największych miast południowej Polski w kontekście zanieczyszczenia środowiska

 

THE SPLENDOR OF ROCKS AND MINERALS in thin sections

 

Eliza Blicharska

NEW

IMG_2574

Dr n farm., pracownik Zakładu Chemii Analitycznej Katedry Chemii na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Jej tematyka badań realizowanych w ramach pracy badawczej obejmuje m.in. oznaczanie zawartości pierwiastków śladowych w materiale biologicznym oraz roślinach biofortyfikowanych jonami metali z zastosowaniem nowoczesnych metod analitycznych.

Zakład Chemii Analitycznej Katedry Chemii na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

 

WPŁYW PODŁOŻA NA ZAWARTOŚĆ METALI W WYBRANYCH ROŚLINACH  w aspekcie ochrony środowiska

 

 

Lesia Lata

NEW

LataLesia

Dr ,  pracownik Zakładu Gleboznawstwa i Ochrony Gleb, Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Zajmuje się badaniami geochemicznymi w zakresie gleboznawstwa, analiz środowiskowych oraz  mineralogicznych z wykorzystaniem techniki ICP-MS oraz ASA.

Maria Curie –Skłodowska University,  Earth Science and Spatial Management Faculty, Soil Science and soil Protection Department.

2d Krasnicka rd., 20-718 Lublin

WPŁYW PODŁOŻA NA ZAWARTOŚĆ METALI W WYBRANYCH ROŚLINACH  w aspekcie ochrony środowiska

BADANIA TYNKÓW wybranych największych miast południowej Polski w kontekście zanieczyszczenia środowiska

 

Sebastian skupiński

NEW

Sebastian Skupiński

mgr.,  doktorant pracujący przy XRF w Zakładzie Geologii i Ochrony Litosfery Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. W latach 2013-2015 asystent w Zakładzie Radiochemii i Chemii Koloidów UMCS. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia radioekologii oraz analityki chemicznej (szczególnie analizy śladowej przy wykorzystaniu techniki XRF).

Maria Curie –Skłodowska University,  Earth Science and Spatial Management Faculty, Geology and Lithosphere Protection Department.

2d Krasnicka rd., 20-718 Lublin

WPŁYW PODŁOŻA NA ZAWARTOŚĆ METALI W WYBRANYCH ROŚLINACH  w aspekcie ochrony środowiska